Ličnost zavisnika

Opšte je prihvaćeno mišljenje da su osobe zavisne od psihoaktivnih supstanci nezrele i nesamostalne ličnosti. Nedostatak adekvatnog osećanja krivice i griže savesti za štetno ponašanje prema sebi i drugima je jedna od osnovih prepreka za brzo i efikasno lečenje...

Zašto su sportisti podložni kockanju? (drugi deo)

Ono što je zajedničko za kockare i sportiste jeste želja za takmičenjem i želja za osvajanjem nagrade. Takmičenje, koje je takođe motiv nekih vrsta kockanja, je ključna komponenta socijalizacije sportiste, jer se očekuje da se sportisti takmiče protiv saigrača za...

Zašto su sportisti podložni kockanju? (prvi deo)

Takmičarska priroda sportista ima potencijal da se “sa terena” prelije u njihove živote. Razne vrste kockarskih igara pružaju sportistima dodatne mogućnosti za ispoljavanje svog takmičarskog duha. Sportisti, poput onih koji su zavisni od alkohola ili droga, izgrađuju...

Vršnjačko nasilje koje nastaje usled predrasuda

Deca i adolescenti mogu biti izloženi maltretiranju iz više razloga, ali kada je u pitanju nasilje usled predrasuda, nasilnici se usmeravaju na boju kože osobe, versku ili nacionalnu pripadnost, pa čak i na seksualnu orijentaciju. Obično se ovakvo nasilje zasniva na...

Bolnica Vita Novi Sad

Upoznajte direktora bolnice Vita – Milana Vlaisavljevića i saznajte puno zanimljivih informacija o lečenju narkomanije, alkoholizma,...