Principi efikasnog lečenja bolesti zavisnosti

1. Zavisnost je složena, ali izlečiva bolest koja utiče na mozak i ponašanje osobe. Droge menjaju strukturu i funkciju mozga, što dovodi do promena koje opstaju dugo nakon prestanka zloupotrebe droga. Ovo može objasniti zašto su zavisnici u riziku za recidiv čak i...

Narkomanija i kriminalitet

Narkomanija je vrlo aktuelan i sve rasprostranjeniji problem današnjice u svetu i kod nas. Zbog njegove štetnosti i opasnosti, sva društva nastoje da ga suzbiju, bilo preventivno ili represivno, stalnim pronalaženjem novih adekvatnih i efikasnih metoda i sredstava....

Narkomanija – bolest koja razara porodicu

Porodice narkomana često prolaze kroz psiho-fizički pakao. Nije strano da se u porodicama čiji su članovi zavisnici od droge često jave i agresivna ponašanja, zlostavljanja, krađe, pa čak i tragičan ishod. Zavisnik u svojoj bolesti mnoge stvari vidi na pogrešan,...

Neurobiologija bolesti zavisnosti

Kakva je to magija koja se dešava u organizmu zavisnika? Zavisnost je bolest mozga i bihejvioralnu komponentu (ponašanje zavisnika) diktiraju procesi u mozgu. Početkom 20. veka naučnici su proučavali ljudski mozak i pokušavali da odgonetnu koji delovi mozga kontrolišu...

Šta je narkomanija?

1. Šta je narkomanija?Po definiciji SZO narkomanija je stanje periodične ili hronične intoksikacije izazvano ponovnim unošenjem droge. 2. Da li je neko narkoman iz obesti, hira ili bezobrazluka?Narkoman je pojedinac koji ima žeju za uzimanjem supstance zbog...

Šta je bolest zavisnosti?

Najnovija naučna istraživanja su unapredila naše viđenje bolesti zavisnosti. Zavisnost se sada prepoznaje kao hronična recidivantna bolest mozga koja se ispoljava kroz različita kompulsivna ponašanja. Ovo novo viđenje je unapredilo našu moć prevencije i lečenja...