DMT – Dimetiltriptamin

DMT (Dimetiltriptamin) je halucinogena droga koja se prirodno javlja u mnogim biljkama i životinjama. Takođe se naziva i “duhovni molekul” zbog intenzivnog psihodeličkog iskustva. Iako manje poznat od drugih halucinogenih droga kao što su LSD ili...

Dužina zadržavanja pojedinih droga u organizmu

Prosek zadržavanja droga u organizmu: Heroin | od 2 do 5 dana Metadon | od 2 do 10 dana Marihuana | od 4 do 15 dana, kod dugotrajne upotrebe većih količina i do 30 dana Amfetamin | od 2 do 4 dana Metamfetamin | od 2 do 5 dana Ecstasy | od 2 do 6 dana Kokain |od 2 do 4...

Program sistemske grupne porodične terapije

Terapijski program zasnovan je na SISTEMSKOM PRISTUPU BOLESTIMA ZAVISNOSTI Zavisnost je sistemski proces, koji se odvija kroz sinhronizovane patološke interakcije bioloških i psiholoških karakteristika pojedinca i socijalnih elemenata u okruženju pojedinca, dakle ne...

Principi efikasnog lečenja bolesti zavisnosti

1. Zavisnost je složena, ali izlečiva bolest koja utiče na mozak i ponašanje osobe. Droge menjaju strukturu i funkciju mozga, što dovodi do promena koje opstaju dugo nakon prestanka zloupotrebe droga. Ovo može objasniti zašto su zavisnici u riziku za recidiv čak i...

Narkomanija i kriminalitet

Narkomanija je vrlo aktuelan i sve rаsprostrаnjeniji problem današnjice u svetu i kod nas. Zbog njegove štetnosti i opаsnosti, svа društvа nаstoje dа gа suzbiju, bilo preventivno ili represivno, stаlnim pronаlаženjem novih аdekvаtnih i efikаsnih metodа i sredstаvа....

Narkomanija – bolest koja razara porodicu

Porodice narkomana često prolaze kroz psiho-fizički pakao. Nije strano da se u porodicama čiji su članovi zavisnici od droge često jave i agresivna ponašanja, zlostavljanja, krađe, pa čak i tragičan ishod. Zavisnik u svojoj bolesti mnoge stvari vidi na pogrešan,...