Profil zavisnika od droga u bolnici Vita tokom pandemije

(istraživanje bolnice Vita iz 2021. godine)Prosečna osoba zavisna od droga, koja se tokom godinu dana trajanja pandemije javila na lečenje u bolnicu Vita je muškarac, star 34 godine, sa završenom srednjom školom, zaposlen i neoženjen. Iza sebe u proseku ima bar jedan...