Prvi korak u lečenju narkomanije

Narkomanija kao bolest sa sobom nosi značajno iskrivljenje doživljaja realnosti kao i “gubitak” slobodne volje kod pacijenta. Posledično tome pacijent nije (u punoj meri) sposoban da na ispravan način prepozna obim i težinu svog problema, niti da donese jasnu odluku o...