Novosti, informacije, istraživanja…

Vita magazin

Istraživanja bolnice Vita

Informisanost roditelja o narkomaniji (istraživanje maj 2024.)

U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga 26.06, Specijalna bolnica „Vita“, tradicionalno kao i prethodnih 14 godina, sprovela je istraživanje posvećeno ovom problemu. Tema istraživanja ovoga puta su bili stavovi i informisanost roditelja...

Rizični oblici ponašanja mladih – zloupotreba droga (istraživanje jun 2023.)

U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga 26.06., Specijalna bolnica „Vita“, tradicionalno već osmi put, sprovela je istraživanje o rizičnim oblicima ponašanja mladih. Ispitivanje je sprovedeno početkom juna 2023. godine na uzorku od 400 mladih...

Rizični oblici ponašanja mladih – zloupotreba droga (istraživanje jun 2022.)

U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga 26.06., Specijalna bolnica „Vita“, tradicionalno već sedmi put, sprovela je istraživanje o rizičnim oblicima ponašanja mladih. Ispitivanje je sprovedeno početkom juna 2022. godine na uzorku od 400 mladih...

Profil zavisnika od droga u bolnici Vita tokom pandemije

(istraživanje bolnice Vita iz 2021. godine) Prosečna osoba zavisna od droga, koja se tokom godinu dana trajanja pandemije javila na lečenje u bolnicu Vita je muškarac, star 34 godine, sa završenom srednjom školom, zaposlen i neoženjen. Iza sebe u proseku ima bar jedan...

Izloženost i stavovi studenata o drogama na osnovu istraživanja 2020. godine

(istraživanje bolnice Vita iz 2020. godine na uzorku od 439 ispitanika studentske populacije, prosečne starosti 23 godine) Povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe i trgovine drogama, koji se obeležava 26. juna, Specijalna bolnica “Vita”, iz Novog Sada,...

Rizični oblici ponašanja mladih – zloupotreba droga, alkohola i kockanje (istraživanje jun 2019.)

U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita“, tradicionalno, sprovela je istraživanje o rizičnim oblicima ponašanja, ovoga puta u fokusu su mladi od 15 do 18 godina, a tema je zloupotreba droga, alkohola i...

Informisanost i stavovi roditelja o zloupotrebi droga 2017. godine

(istraživanje bolnice Vita iz 2017. godine) Istraživanje o informisanosti i stavovima roditelja o zloupotrebi droga, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti "Vita" tokom juna 2017. godine na uzorku od 307 roditelja srednjoškolaca u Novom Sadu...

Polovina mladih ponuđena drogom

(istraživanje bolnice Vita iz 2016. godine na uzorku mladih od 15 do 30 godina) Svaki drugi mlad čovek u Srbiji od 15 do 30 godina ponuđen je drogom, a čak 69,8% poznaje nekog u svom neposrednom okruženju ko je konzumira, dok skoro polovina ispitanih (46,8%) zna gde i...

Visok nivo izloženosti mladih drogama – podaci iz 2014. godine

(istraživanje bolnice Vita iz 2014. godine na uzorku mladih od 15 do 30 godina) Mladi su danas u značajnoj meri izloženi drogama tokom odrastanja, što povećava rizik od njihove zloupotrebe. Tako, čak dve trećine njih poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko...

Dostupnost droge u regionu i informisanost i stavovi mladih

(komparativno istraživanje u Srbiji, BiH i Crnoj Gori na uzorku mladih od 15 do 30 godina iz 2012. godine) Većina mladih u regionu je u riziku da pod uticajem svog neposrednog okruženja proba drogu. Pri tome čak 75,7% mladih u Crnoj Gori poznaje nekoga u svom...

Alkoholna ludila

To su najteže psihičke posledice alkoholizma, gde osoba ulazi u stanje psihoze provocirane alkoholom, što zahteva hospitalizaciju i adekvatan tretman. 1. Patološko napito stanje Osoba se odjednom, naglo, bez prethodnih znakova upozorenja, nađe u stanju sužene svesti,...

Zavisnost se uči?

Ukoliko je nešto naučeno, znači da to zapravo nije biološki predodređeno, već da se uz pomoć određenih moždanih struktura inkorporira tako da se odražava kroz izvesno ponašanje. Kako bolesti zavisnosti nastaju spletom bioloških, psiholoških i socijalnih faktora, onda...

Porodica u lečenju zavisnosti

Članovi porodice zaista retko, spontano i samostalno dolaze do zaključka šta je dovelo do problema, iako su sebi nebrojeno puta to pitanje postavili. Još ređe razumeju svoj doprinos tom razvoju. Isto tako ne razumeju koliko je „težak posao“ stvarno prekinuti sa...

Neurobiologija – kako droge deluju na mozak

Droge deluju vrlo različito, ponekad čak suprotno. Neke droge u manjim dozama deluju na jedan način, a u većim na potpuno suprotan. Zatim, droge deluju na različite delove mozga u isto vreme. Zato što se kod zavisnosti radi o hroničnoj (dugotrajnoj) intoksikaciji...

Kontakt

Pišite, pozovite, dođite

Adresa

Aleksandra Tišme 7
21000 Novi Sad

Radno vreme

Radni dani: 08-20 h
Vikend: 09-15 h

Pratite nas na društvenim mrežama

Bolnica Vita

Centar Vita

13 + 4 =