Ličnost zavisnika

Opšte je prihvaćeno mišljenje da su osobe zavisne od psihoaktivnih supstanci nezrele i nesamostalne ličnosti. Nedostatak adekvatnog osećanja krivice i griže savesti za štetno ponašanje prema sebi i drugima je jedna od osnovih prepreka za brzo i efikasno lečenje...