Ukoliko govorimo o kontekstu aktuelne situacije u zemlji i svetu, mlade osobe koje još od ranije ispoljavaju neki od oblika problema u društvenom ponašanju nalaze se pred velikim izazovom, ali i okidačem. Kao i njihove porodice. Kako se više vremena provodi u krugu porodice, generacijski jaz dolazi do izražaja, a ako tome pridodamo i već postojeće probleme u ponašanju, možemo govoriti o čitavom spletu potencijalnih problema, odnosno izazova koji su pred celom porodicom.
Ukoliko, recimo, adolescent ima problem sa ponašanjem u školi ili odnosu ka istoj, teškoće praćenja nastave na daljinu su veliki izazov. Bilo da je reč o problemima sa učenjem, vršnjacima, inatu, agresivnosti, lošem školskom uspehu.

Takođe, impulsivnim i agresivnim, nasilnim tendencijama nekih adolescenata ne pogoduje data situacija izolacije u “četiri zida”. Slično je i kada govorimo o prekomernoj upotrebi i/ili zavisnosti od video igara i interneta ili nekih psihoaktivnih supstanci.

Javljaju se problemi neviđanja sa vršnjacima, ostajanja u kući, radnih navika, obaveza, kontrole impulsa..
Do izražaja dolaze i problemi u porodičnom i širem socijalnom okruženju, počevši od komunikacije, odnosa, pa do načina provođenja slobodnog vremena.

Takođe, u obzir treba uzeti i mladalački bunt, koji prirodno postoji u adolescenciji, ali i ne zanemariti važnost izgrađivanja stava prema autoritetu.

Međutim, ono što je u celoj situaciji potencijalno ohrabrujuće, jeste mogućnost da se primete neki problemi mladih koji su u začetku ili egzistiraju već neko vreme, a zbog dosadašnjeg brzog tempa života su bili možda skrajnuti u drugi plan.

Roditeljstvo je pred velikim izazovom. Od borbe za egzistenciju, preko rekonstrukcije porodičnih pravila, granica, savladavanja svakodnevnih izazova, organizacije dana.

Paradoksalno, ali preko potrebno, javlja se prilika da se porodica okrene sebi, da članovi iste obrate pažnju na sopstvene odnose i komunikaciju, jedni na druge. Da rade na rešavanju problema, unaprede kvalitet porodičnog života. U ovakvim situacijama kada je dosta toga neizvesno i kada su promene nagle, najveći resurs upravo i jeste porodično okruženje, naročito za mlade osobe koje još uvek nisu razvile svoje potencijale, a već ispoljavaju neke drušveno neprihvatljive oblike ponašanja.

Ukoliko vas zanima više o problemima u ponašanju kod mladih, o tome možete pročitati i ovde:
https://www.bolnica-vita.co.rs/programi/promene-u-ponasanju-kod-adolescenata/