U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga, Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita“, tradicionalno, sprovela je istraživanje o rizičnim oblicima ponašanja, ovoga puta u fokusu su mladi od 15 do 18 godina, a tema je zloupotreba droga, alkohola i kocke. Ispitivanje je sprovedeno na uzorku od 480 učenika drugih i trećih razreda srednjih škola.

Rezultati su pokazali da je svaki šesti srednjoškolac uzrasta od 15 do 18 god. (njih oko 16,5 %) probao neku od droga, pri čemu po učestalosti marihuana, ekstazi i amfetamini čine 80% te ponude, a sama marihuana je zastupljena u 54% slučajeva, podaci su bolnice „Vita“.

Takođe, podaci da čak 66% srednjoškolaca poznaje nekoga u svom neposrednom okruženju ko koristi droge, i da je njih 43% bilo direktno ponuđeno sa nekom drogom do svoje 18 godine govore o dostupnosti i visokom nivou izloženosti drogama u ovom razvojnom periodu.

Jednako tako možemo govoriti i o prisustvu brojnih zabluda i predrasuda kod mladih o drogama koje se ogledaju u rizičnim stavovima da je drogu moguće kontrolisano uzimati bez težih i dugoročnijiх posledica ili u opravdavanju podele droga na „lake“ i „teške“ u 57% slučajeva.

Ako bismo poredili ovo istraživanje sa nekim od prethodnih istraživanja bolnice Vita na istu temu, ali na starijem uzorku (od 15 do 30 godina), gde je drogu probalo oko 28% isptanika, gde je drogom direktno ponuđeno 59% ili gde njih 74% poznaje nekoga u svom okruženju ko koristi drogu (u odnosu na ovaj uzorak od 15-18 godina, gde je 16,5% njih probalo, 43% je bilo direktno ponuđeno ili 66% imaju primer u svom okruženju.) vidimo da je najveći deo ovih rizika prisutan već u tom srednjoškolskom uzrastu do 18. godine, kaže Milan Vlaisavljević, direktor Specijalne bolnice za bolesti zavisnosti „Vita“.

Što se tiče zloupotrebe alkohola, čak 92,7% srednjoškolaca je do svoje 18. godine imalo iskustva sa alkoholom, dok je njih 69,5% koji su ga konzumirali, imalo i iskustvo pijanstva. Ove vrednosti rezultata su za nekih 10% uvećane u odnosu na slično istraživanje od pre 4 godine. Takođe, 58,5 % srednjoškolaca potvrđuje da alkohol konzumira manje-više redovno i to najčešće prilikom izlazaka u grad vikendom. Prvi kontakt sa alkoholom u oko 60% slučajeva mladi su imali u društvu vršnjaka, dok je njih 40% alkohol prvi put probalo u okviru porodice, pokazala je statistika bolnicve „Vita“.

Kada su u pitanju kockarske igare, iskustva sa njima ima ukupno 45% ispitanih srednjoškolaca. Najčešće je zastupljena kladionica u 49,3 % slučajeva, a zatim „aparati“ 21,4% i rulet 20%. Takođe kod maloletnih ispitanika, skoro polovina njih (čak 48%) nije naišla na bilo kakvu zabranu odigravanja igara i pored jasne zakonske regulative po tom pitanju. Sa druge strane, od onih koji su se suočili sa zabranom odigravanja kockarskih igara zbog svojih godina (njih 52%), preko 70% su i pored te zabrane ipak uspeli u svojoj nameri da je odigraju, najčešće na način da su „zamolili“ nekog starijeg da uplati umesto njih ili su otišli do nekog drugog mesta gde su im dopustili, ili su koristili poznanstvo sa nekim od zaposlenih. Ovi rezultati nam ukazuju na to da postoji potreba da sami priređivači igara na sreću budu odgovorniji u primeni zakonske regulative, ali i to da same zakonske prepreke, bez podizanja nivoa svesti kod mladih o potencijalnim rizicima, u najvećem broju slučajeva neće sprečiti ovaj vid rizičnog ponašanja, dodaje Vlaisavljević.

Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita“ svake godine sprovodi istraživanja na ovu temu u cilju podizanja svesti o štetnom dejstvu droga.