+381 (0)21 63 39 812 vita.ns.info@gmail.com

Porodice narkomana često prolaze kroz psiho-fizički pakao.

Nije strano da se u porodicama čiji su članovi zavisnici od droge često jave i agresivna ponašanja, zlostavljanja, krađe, pa čak i tragičan ishod.

Zavisnik u svojoj bolesti mnoge stvari vidi na pogrešan, iskrivljen način, mnoge emocije su prenaglašene ili potpuno nepostojeće tako da su posledice koje ponašanje jednog narkomana ostavljaju na porodicu nastale kao rezultat zavisničkog ponašanja i bolesti.

Porodice narkomana, zajedno sa njima, prolaze kroz vrlo neprijatne stvari.

Zavisnik koji je u krizi ne bira sredstva kako bi došao do supstance.

Bolest zavisnosti nema zdravorazumsko razmišljanje tako da u tom slučaju ne postoje ograničenja u stvarima koje zavisnik radi samo kako bi došao do cilja.

Narkomanija razara porodicu, pa tako već razorene porodice sa narušenom i lošom komunikacijom često ne vide izlaz iz pakla droge u kojem su se našle.

Narkomanija postaje bolest cele porodice, a ne samo bolest pojedinca.

Cilj lečenja jeste da se porodica, koliko god rastrojena bila, uključi u proces lečenja jednog zavisnika.
Podrška porodice na lečenju je jako bitna i svaki oporavak za pojedinca je oporavak i za porodicu u celini.

Porodica, kao i sam zavisnik, na početku vrlo često negira i ne želi da prizna da problem uopšte postoji. Vrlo je teško suočiti se sa problemom i reći “ovo se dešava baš mojoj porodici”.

  • kada se porodica suoči sa problemom, obično traži ili pokušava raznim rešenjima da se izbori sa samim problemom i bolešću. Ta rešenja se često pokažu kao neadekvatna i pogrešna, a samim tim se problem samo nastavlja i raste
  • niz agonija, rasturenih odnosa, loše komunikacije i dosta patnje kojom je zahvaćena cela porodica i svi njeni članovi dovodi do momenta kad zavisnik “dotakne dno”, a samim tim i porodica
  • nakon ove faze i mnoštva pokušaja prevazilaženja problema zavisnik se, najčešće sa svojom porodicom, javlja na lečenje

 

Tokom celog zavisničkog staža narkomana i porodica je postala disfunkcionalna, stoga je najpoželjnije, možda čak i neophodno, da porodica uz zavisnika prolazi svaki stadijum lečenja, kako bi se zajedno sa poboljšanjem psiho-fizičkog zdravlja samog pacijenta popravili i porodični odnosi, jer poboljšanje zdravstvenog stanja samog zavisnika znači i bolje porodične odnose, odnosno oporavak same porodice kao i svakog njenog člana ponaosob.