Kokain je droga koja spada u grupu stimulansa centralnog nervnog sistema.

Kokain svoje dejstvo ispoljava tako što utiče na dopamin u mozgu, tačnije povećava njegovu koncentraciju.

Kako je dopamin prirodna supstanca koja je „glavna i odgovorna“ za osećaj zadovoljstva i emocije, njegova prekomerna koncentracija u mozgu deluje izuzetno stimulativno, ali i oštećuje deo mozga poznat kao centar za zadovoljstvo.

S druge strane, po prestanku dejstva kokaina javljaju se svi oni simptomi koji su suprotni simptomima koji se javljaju u toku samog dejstva:

 • pospanost
 • tremor
 • depresivno raspoloženje
 • pojačan apetit
 • halucinacije i
 • paranoidna stanja vrlo neprijatnog karaktera

Takođe je od izuzetnog značaja napomenuti da dugotrajna konzumacija ove droge dovodi do iscrpljivanja depoa dopamina i samim tim posledično i do pojave depresije.
Količine dopamina se u mozgu mogu delimično obnoviti uz apstinenciju, ali se neće vratiti na stanje kao pre uzimanja supstance.

Osim depresije koja je sama po sebi neprijatno stanje i medicinska bolest koja zahteva ozbiljan pristup, mogu se javiti i:

 • psihotične reakcije sa mogućnošću prelaska u hronično stanje, odnosno psihozu
 • takođe, smrtnost među osobama koje konzumiraju kokain je 10 puta veća nego među opštom popuacijom, što dovoljno govori o štetnosti ove droge

Kokain je droga koja dovodi do izuzetno jake psihičke zavisnosti, te sama detoksikacija, kao jedan deo lečenja, nije dovoljna za dugoročne efekte, već je potrebno u sklopu produženog tretmana raditi na:

 • redefinisanju osećaja za prirodna zadovoljstva
 • vraćanju u uobičajene životne tokove
 • rešavanju problema uzrokovanih zavisnošću
 • kao i relacijama sa najbližima koje nesumnjivo trpe zbog ove bolesti