Prosek zadržavanja droga u organizmu:

  • Heroin | od 2 do 5 dana
  • Metadon | od 2 do 10 dana
  • Marihuana | od 4 do 15 dana, kod dugotrajne upotrebe većih količina i do 30 dana
  • Amfetamin | od 2 do 4 dana
  • Metamfetamin | od 2 do 5 dana
  • Ecstasy | od 2 do 6 dana
  • Kokain |od 2 do 4 dana
  • LSD | od 1 do 3 dana

 

Koliko dugo će se neka droga moći detektovati u urinu zavisi od vrste droge, učestalosti njene upotrebe i opšteg zdravstvenog stanja pojedinca.