Dugotrajno i prekomerno konzumiranje marihuane može dovesti do psihofizičkog stanja poznatog kao amotivacioni sindrom.

To je poremećaj okarakterisan kao skup određenih stanja, znakova i simptoma, a koji i te kako utiču na kvalitet života.

U okviru amotivacionog sindroma javljaju se:

  • apatija
  • demotivacija za bilo kakva druga zadovoljstva ili postignuća
  • socijalna izolovanost
  • bezvoljnost
  • depresivno raspoloženje
  • emocionalna tupost
  • opadanje samosvesti

Smatra se da je uzrok ovog poremećaja zapravo trajno oštećenje kognitivnih funkcija ili organsko oštećenje mozga karakteristično za konzumente marihuane.

Osim oštećenja intelektualnih sposobnosti osobe, kao jedan od uzroka se navodi i hormonalni deficit, takođe uzrokovan marihuanom.