Alkoholičari su osobe kod kojih je zbog ekscesivnog pijenja alkoholnih pića, postepeno došlo do razvoja zavisnosti uz formiranje različitih posledica u vidu telesnog i duševnog oštećenja zdravlja, narušavanja odnosa u porodici, na poslu i u široj socijalnoj sredini.

Razvoju alkoholizma su podjednako podložne i žene i muškarci. Do nedavno je odnos između muškaraca i žena alkoholičara bio 8:1 u korist muškaraca, ali se tokom poslednjih godina smanjio na 3:1.

Zbog široke dostupnosti i delimično društvene prihvatljivosti alkoholnih pića sve veći broj žena i muškaraca rano proba alkohol. Starosna granica konzumenata alkohola se stalno spušta i zajednička je i za dečake i za devojčice.

Razlozi za pijenje su brojni i različiti u pojedinim životnim dobima:

  • Kod devojčica razlog pijenja može biti želja za poboljšanjem statusa u socijalnoj grupi pa se iz tog razloga devojčice ponekad čak i takmiče sa svojim drugarima u ispijanju žestokih pića kako bi pokazale da su ravnopravne ili čak i bolje.
  • Moderan život i emancipacija promenili su tradicionalnu ulogu žene, donoseći joj mnogo više obaveza i opterećenja sa kojim ne mogu sve žene da se izbore, pa to može biti jedan od razloga za ulazak u alkoholizam.
  • Takođe, ljubavni problemi u ranijem životnom dobu ili odlazak dece od kuće kao i odlazak u penziju u kasnijem životnom dobu, mogu uticati na pojedine žene da počnu učestalo da piju.

Ne postoji stereotip žene alkoholičarke i to mogu biti žene različitih profila, društvenog statusa i obrazovanja.

Ženski alkoholizam se ne razlikuje od muškog po pitanju načina lečenja, kriterijuma za dijagnostiku i posledica do kojih dovodi, ali postoji dosta specifičnosti koje razlikuju ženski alkoholizam od muškog.

  • Na ženski alkoholizam sredina gleda mnogo manje blagonaklono nego na muški te mnoge žene uglavnom piju same kod kuće skrivajući se od bliskih osoba.
  • Na javnim skupovima žene alkoholičarke obično izbegavaju da piju ili se kontrolišu. Češće se suočavaju sa gubitkom ugleda, optužuju se, izbegavaju, a razvodi brakova su češći kada žena pije.
  • Žene češće piju zbog emotivnih ili drugih životnih problema, a osećaj krivice i griže savesti je jače izražen.
  • Sa težim opijanjem žene obično počinju u poznijim godinama.
  • Zbog fizioloških, metaboličkih i hormonskih razlika žene su osetljivije na alkohol. Ženski hormon estrogen pojačava apsorpciju alkohola što dovodi do bržeg propadanja ženskog tela i može izazvati dosta bolesti uključujući i kancer. Tolerancija na alkohol je manja nego kod muškaraca, te ista količina alkohola izaziva brže i teže opijanje, a telesno i psihičko propadanje brže nastaju.
  • Od psihičkih posledica depresivna simptomatologija je česta, češći su suicidi kao i kombinovanje alkohola sa tabletama.
  • Deca i bračni partner alkoholičarke teško prihvataju problem i skloni su da ga umanjuju i kriju. Muškarac se iz takvog braka, najčešće, povlači i odlazi od kuće, a obaveze oko kuće preuzimaju deca ili roditelji.

 

Sa smanivanjem starosne granice za prvi kontakt sa alkoholom, kao i zbog sve većeg broja mladih žena koje piju i intenziviranja zloupotrebe alkohola, realno je očekivati da će u budućnosti broj žena alkoholičarki biti sve veći.