Alkoholizam nije samo bolest pojedinca već i porodice. Ova bolest zavisnosti oblikuje odnose među članovima porodice pa bi samim tim trebalo da se leči u okviru porodice.

Stručnjaci smatraju da alkoholizam ostavlja najteže posledice i na porodicu alkoholičara. Ono što prvo biva narušeno u porodičnim odnosima kad je alkoholizam u pitanju, jeste komunikacija među članovima porodice.

Odnosi između bračnih partnera su sve lošiji, komunikacija sa decom i svim ostalim članovima porodice je dosta lošija, površnija, potkrepljena lažima i manipulacijom što za posledicu ima vrlo nestabilne i narušene porodične odnose u celini.

va bolest zavisnosti utiče na emocionalne odnose među supružnicima, smanjuje roditeljsku posvećenost i angažovanost, a takva porodična atmosfera vodi ka potpunoj otuđenosti i disfunkcionalnosti.

Nefunkcionalna alkoholičarska porodica obično podrazumeva i zamenu porodičnih uloga što podrazumeva preuzimanje dužnosti, na primer starijeg deteta za mlađe (u slučaju da su roditelji ti koji imaju problem sa ovom bolesti zavisnosti), odlazak na roditeljski sastanak umesto roditelja, menjanje roditeljskih uloga (otac preuzima ulogu majke ili obrnuto) i slično.

Porodicu razaraju i finansijski problemi koje nosi alkoholizam ali i nezdravo okruženje koje prati jednog alkoholičara u porodici, koje podrazumeva upravo društvo slično njemu – društvo alkoholičara koje se takođe nalazi u okruženju jedne porodice koja ima problem sa alkoholizmom zbog člana porodice.

 

Zbog alkoholizma u porodici njeni članovi su vrlo često, gotovo uvek, izloženi nasilju, agresivnosti, nepoštovanju, krađi, lažima i sl.

Slobodno možemo reći da članove alkoholičarske porodice delimo na „suve alkoholičare“ (one koji ne piju) i „mokre alkoholičare“ (one koji piju).

Porodica koja ima alkoholičara u svom sastavu, dobija status nefunkcionalne, jer su problemi i posledice alkoholičara automatski problemi i posledice i cele porodice.