+381 (0)21 63 39 812 bolnica.vita@gmail.com

Zavisnost od alkohola (upotreba, zloupotreba, zavisnost)
O upotrebi alkohola govorimo kada neko konzumira alkoholno piće kao sredstvo protiv žeđi ili sredstvo za uživanje u količini koja ne predstavlja opasnost ni za njega, a ni za njegovu okolinu. To je ustvari umereno, ili društveno prihvaćeno pijenje.

O zloupotrebi alkohola govorimo kada pojedinac toliko pije da to ugrožava njega samog i njegovu okolinu. Običnim rečima rečeno, kada se napije, bude mortus, itd. Tada on može da ispolji neko negativno ponašanje, na primer: postane agresivan, svađa se, započne tuču, izvrši neku kriminalnu radnju, vozi kola, itd. Negativne posledice se brzo povećavaju ako se takvo ponašanje češće nastavlja. Mogu nastupiti štetne zdravstvene posledice, nanošenje štete duševnom zdravlju, problemi u porodici i na radnom mestu.

Kada se zloupotreba alkohola upražnjava često i duži vremenski period (godinama), dolazi do zavisnosti od alkohola. Pod zavisnošću podrazumevamo da se pojedinac nalazi u bolesnom odnosu prema alkoholu, da ne može više da kontroliše upotrebu alkohola. Takvoj osobi alkohol je potreban kako bi održala telesnu i duševnu ravnotežu.