+381 (0)21 63 39 812 bolnica.vita@gmail.com

(istraživanje bolnice Vita sprovedeno od 23. do 26. juna 2010. godine u Novom Sadu, koje je obuhvatilo 406 Novosađana uzrasta od 12 do 30 godina)

Mladi u Novom Sadu su opkoljeni drogama, što potvrđuje podatak da čak 61,33% mladih Novosađana uzrasta od 12 do 30 godina u svom neposrednom okruženju ima osobu koja zloupotrebljava drogu – ukazuju rezultati najnovijeg istraživanja “Dostupnost droge u Novom Sadu i informisanost i stavovi mladih o narkomaniji”, koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti “Vita” iz Novog Sada.

To znači da je skoro dve trećine mladih u zoni rizika da pod uticajem svog neposrednog okruženja naprave pogrešan izbor i počne da konzumira drogu.

Cilj istraživanja je bio da se utvrdi stepen izloženosti mladih faktorima rizika: dostupnost droge mladima kao društveni faktor i spremnost pojedinca da se odbrani od opasnih iskušenja od zloupotrebe droga, kao individualni faktor.

Rezultati istraživanja dalje pokazuju da je skoro svakom drugom Novosađaninu tog uzrasta (48,52%) bila ponuđena neka od droga, a 22,41% je probalo što takođe potvrđuje da je droga postala realan rizik u odrastanju mladih u Novom Sadu. I da je umesto pripreme: ako budeš ponuđen…, sve relevantnija: kada budeš ponuđen…

Sa druge strane, u značajnoj meri su prisutne predrasude i neinformisanost kod mladih, što pokazuje 60% njih koji i dalje droge dele na “lake” i “teške”, kao i 35% onih koji misle da je drogu moguće uzimati “kontrolisano” i u specijalnim prilikama. Ovakvi stavovi ukazuju na nedovoljnu kritičnost i distancu prema tzv. “lakim” drogama i predstavljaju ogroman rizik od zloupotrebe.

Takođe, prisutne su predrasude i o samom problemu zavisnosti, gde 60,1% mladih smatra da je narkomanija neizlečiva bolest, što svakako umanjuje motivaciju onima kojima se problem već desio da na vreme potraže stručnu pomoć.

Istraživanje je dalje pokazalo da tinejdžeri najviše informacija o drogama i narkomaniji dobijaju u školi, a da su mladima od 22 do 30 godina glavni izvor informisanja mediji.

Ono što zabrinjava jeste podatak, da se tinejdžeri, pored škole, o problemu više informišu kod drugara nego roditelja, koji su i kod mladih od 22 do 30 godina manje zastupljen izvor informisanja. Ovo predstavlja upozorenje, a ujedno i apel roditeljima da intezivnije budu prisutni u životima svoje dece na ovu temu, tim pre što mladi svojim odgovorima upravo od porodice očekuju da značajnije utiču na smanjenje problema zloupotrebe, što takođe potvrđuje da je porodica jedan od najjačih faktora u prevenciji narkomanije.

  • 61,33% mladih Novosađana uzrasta od 12 do 30 godina u svom neposrednom okruženju ima osobu koja zloupotrebljava drogu 61.33% 61.33%
  • 48,52% mladih je bilo ponuđeno nekom od droga 48.52% 48.52%
  • 22,41% mladih je imalo iskustvo sa nekom od droga 22.41% 22.41%
  • 60% mladih gaji predrasudu da postoje teške i lake droge 60% 60%
  • 35% mladih gaji predrasudu da se droga može “kontrolisano” i u specijalnim prilikama 35% 35%
  • 60,1% mladih gaji predrasudu da je narkomanija neizlečiva bolest 60.1% 60.1%