+381 (0)21 63 39 812 bolnica.vita@gmail.com

(Istraživanje bolnice Vita iz novembra 2015. sprovedeno na uzorku od 914 srednjoškolaca do 17 godina iz Srbije, Crne Gore i BiH)

Porok bez osude

Alkoholna pića je probalo više od 80 odsto mladih do 17 godina!

Pijenje je postalo sastavni deo ispunjavanja slobodnog vremena uz druženja i izlaske, a adolescenti sve učestalije posežu za pićem do opijenosti. To je pokazalo istraživanje bolnice Vita iz Novog Sada o rizičnim oblicima ponašanja sprovedenog prošlog novembra na uzorku od 914 srednjoškolaca do 17 godina iz Srbije, Crne Gore i BiH.

Obrađena su 4 fenomena: zloupotreba alkohola, pušenja, psihoaktivnih supstanci i kockanja. Rezultati su potvrdili da su kod mladih sve zastupljeniji rizični oblici ponašanja, posebno u delu zloupotrebe alkohola. Ove podatke dao je ekskluzivno za “Bilje i Zdravlje” Milan Vlaisavljević, direktor bolnice Vita i psiholog.

 Postoji li granica u godinama kada sme da se proba alkohol, a da ne izazove psihološku i fizičku zavisnost?

– Adolescencija je posebno osetljiv, samim tim i najrizičniji razvojni period života. U periodu adolescencije najčešće dolazi do početnih eksperimentisanja sa alkoholom i drugim psihoaktivnim supstancama što može da ima dalekosežne posledice na razvoj mlade osobe. Sa druge strane, ne postoji starosna granica koja sama po sebi donosi “imunitet” na zloupotrebu alkohola. Preterano konzumranje alkohola u bilo kojoj životnoj dobi nosi rizik od stvaranja fenomena zavisnosti i čitavog niza tzv. sekundarnih telesnih posledica. Ključna reč u tom smislu je umerenost, koja bi po prirodi stvari trebala da dođe sa zrelosti i životnim iskustvom.

Koliko u ranijim godinama probanje alkoholnih pića doprinosi kasnijoj sklonosti ka redovnom pijenju?

– Na razvoj sklonosti ka redovnom pijenju alkohola utiče više faktora rizika, jedan od njih je svakako i rana zloupotrebe alkohola. Ljudski mozak razvija svoje pune kapacitete do 21. godine života i u tom periodu je posebno osetljiv na štetne uticaje kakve izazivaju psihoaktivne supstance među njima i alkohol. Ukoliko je zloupotreba učestala i izražena, ličnost mlade osobe trpi nepovoljan uticaj što može da rezultira značajnim osiromašenjem i umanjem njegovih razvojnih kapaciteta.

Šta sve, osim radoznalosti i želje da se što pre uđe u svet odraslih motiviše mlade da se druže sa čašicom?

– Motiva i okidača ima više, pored pomenute radoznalosti tu je i uticaj vršnjaka koji snaži tokom adolescencije, kao i blagonaklon odnos nešeg društva prema pijenju alkohola. Mnogi običaji u našem društvu u sebe uključuju i konzumiranje alkohola, te ne iznenađuje podatak da je zapravo najveći broj mladih prvo iskustvo sa alkoholom imalo u okviru svoje porodice. Na kraju, deo razloga se nalazi i u dostupnosti alkohola (i pored zakonskih zabrana), kao i u samom njegovom hemijskom efektu.

Koje sve bolesti kod mladih uzrokuje ovaj porok (ranije pijenje uzrokuje ranije propadanje organa (jetra, bubrezi, srce, mozak…)?

– Kod mladih, negativne posledice zloupotrebe alkohola se pre svega vide na nivou promena ličnosti i razvoja rizičnih oblika ponašanja. Ličnost mlade osobe se menja u pravcu impulsivnosti, agresivnosti, gubitak motivacije za postignućem, dominacije principa zadovoljstva. Posebno je otežan proces socijalnog i emocionalnog sazrevanja i razvoj odgovornosti što može imati dalekosežne posledice vidljive i u kasnijoj životnoj dobi. Takve mlade osobe su sklonije ekscesivnom ponašanju, agresivnim i nasilničkim ispadima, delikvenciji, upuštanju u rizične seksualne odnose, neodgovornom ponašanju u saobraćaju.

Sa druge strane, višegodišnje prekomerno konzumiranje alkohola, može da stvori značajan broj oštećenja u organizmu pa i razvoja bolesti. Najčešće se javljaju oboljenja jetre (masna jetra, ciroza jetre, često i hepatitis B i C), oboljenja pankreasa (akutni i hronični pankreatit, šećerna bolest), oštećenja srca i krvnih sudova (slabost srčanog mišića, hipertenzija), oštećenja želuca i jednjaka, oštećenje perifernog nervnog sistema i druga neurološka oštećenja.

Posledice pijenja reflektuju se na bližnje (porodicu, prijatelje..) ali može biti uzrok i saobraćajnih nesreća, tuča, čak i ubistava?

– Kao što sam već pomenuo, promene na nivou ličnosti osobe koja ima problema sa alkoholom se neminovno odražavaju na njegovo ponašanje, a samim tim i na njegov odnos prema okolini. Zbog toga problem zavisnosti od alkohola prevazilazi okvire pojedinca; veliki pritisak i brojne simptome bolesti trpe i njegovi najbliži, a vremenom se posledice neminovno osete i u širem društvenom okruženju kroz različite oblike rizičnog ponašanja.

Koje konkretne savete bi dali roditeljima koji primete da naslednik dolazi kući “pod gasom”?

– Važno je pre svega da roditelji razvijaju i održavaju blizak odnos sa svojom decom koji podrazumeva iskrenost, razumevanje, podršku i uključenost u njihov život.

U takvoj situaciji, ukoliko nema drugih problema u funkcionisanju deteta ne treba dizati paniku, treba obratiti pažnju i razgovorom, bez optuživanja pokušati saznati što više o okolnostima i razmišljanju deteta na tu temu. Ukoliko je prekomerno konzumiranje alkohola povezano sa drugim “ispadima” u svakodnevnom funkcionisanju za preporuku je da se roditelji usmere na konkretne propuste u ponašanju deteta i jasno izraze svoja očekivanja. Dobro je da dete ima jasno definisane obaveze pri čemu bi i ono trebalo da učestvuje u dogovoru oko njih. U zahtevima roditelja značajna je istrajnost i doslednost, kao i usaglašenost svih koji učestvuju u vaspitanju deteta.

Kada roditelji treba da se zabrinu i obrate stručnjaku za pomoć?

– Ukoliko se problemi sa pijenjem alkohola kod deteta ponavljaju, a njegovo ponašanje bude sve rizičnije, i sve manje pod kontrolom porodice i pored njihovog angažovanja, vreme je da se potraži stručna pomoć. Važno je da se ne gubi vreme, jer ponekad je dovoljno samo ohrabriti i usmeriti porodicu da efikasnije pristupi rešavanju problema ili dete da reši neke svoje konflikte i da se na tome završi. Sa druge strane, u kliničkoj praksi imamo i one koji se posle 10-15 godina trajanja problema prvi put obraćaju za stručnu pomoć, tada je situacija neuporedivo komplikovanija i zahteva dugotrajno i kompleksno lečenje.