(istraživanje bolnice Vita iz 2016. godine)

Narkomanija – globalan društveni problem

Visok stepen izloženosti mladih riziku od droga je globalan društveni problem, što potvrđuje podatak da čak 94,1% ispitanih posetilaca EXIT-a koji dolaze iz zemalja EU u svom neposrednom okruženju ima nekoga ko konzumira drogu, dok je na prostorima EX-YU taj procenat nešto manji, ali takođe značajan i iznosi 86,4% – pokazuju rezultati istraživanja koje je sprovela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti „Vita“ iz Novog Sada tokom muzičkog festivala EXIT na uzorku od 202 posetioca, uzrasta od 20 do 30 godina, tokom četiri dana trajanja festivala.

Istovremeno, čak dve trećine (61,8%) ispitanika iz zemalja EU je probalo drogu, a sa prostora EX-YU skoro polovina (47,5%).

Takođe, više od 88% ispitanika koji dolaze iz zemalja EU je bilo ponuđeno sa nekom od droga, dok je ta vrsta direktne izloženosti i rizika kod mladih sa prostora EX-YU prisutna sa 69,5%.

Što se tiče predrasuda mladih vezanih za droge, koje dodatno povećavaju rizik od narkomanije, 64,7% mladih Evropljana pravi razliku između lakih i teških droga, a to mišljenje ima i 48,3% njihovih vršnjaka iz regiona.

U skladu sa tim jeste i stav da se droga može uzimati pod kontrolom, odnosno povremeno i u specijalnim prilikama koji ima čak 85,3% anketiranih iz EU i 72% sa prostora EX-YU.

Istraživanje bolnice „Vita“ je pokazalo i to da mladi u zemljama EX-YU se u najvećoj meri o problemu narkomanije informišu kod prijatelja, na internetu, putem medija, a svega četiri odsto u porodici. Slični rezultati su i kod ispitanika iz EU.

Zanimljive su razlike u očekivanjima mladih o tome ko može najviše da utiče da se smanji problem narkomanije, mladi iz EU u većem procentu veruju u moć države u odnosu na smanjenje zloupotrebe droga, dok njihovi vršnjaci u regionu više očekivanja polažu na porodicu.

Prema rečima Milana Vlaisavljevića, direktora bolnice „Vita“, rezultati istraživanja između ostalog ukazuju na to da su problemi zloupotrebe droga, narkomanija, kao i postojanje određenih predrasuda globalni i univerzalni fenomeni u savremenom društvu, koji nisu zaobišli ni naše prostore.

Ono što bi mogla biti slaba uteha u ovom trenutku, jesu nešto povoljniji rezultati ispitanika iz našeg regiona, što je ujedno i upozorenje jer je već duže vreme prisutan jedan negativan trend ubrzanog približavanja navedenim pokazateljima.

Takođe, ne sme se ispustiti iz vida uzorak ispitanika, mladi posetioci EXIT festivala.

Da podsetimo, nedavno objavljeni rezultati istraživanja, koje je takođe sprovela bolnica „Vita“ na slučajnom uzorku od 406 mladih Novosađana, iako zabrinjavajući, nisu u rangu navedenih:

 • 22% mladih Novosađana je probalo neku od droga
 • 61% ima nekog u neposrednom okruženju ko koristi droge
 • oko 49% je bilo ponuđeno sa nekom od droga
 • dve trećine mladih Novosađana i dalje droge dele na „lake“ i „teške“
 • 35% smatra da se droga može uzimati povremeno i u specijalnim prilikama

* Mladi iz Slovenije nisu svrstani u EX–YU, nego među anketirane iz EU

 • 88.2% mladih u svom neposrednom okruženju ima nekoga ko konzumira drogu 88.2% 88.2%
 • od tog procenta 86.4% su mladi u regionu 86.4% 86.4%
 • a 94.1% su mladi u inostranstvu 94.1% 94.1%
 • 73.7% mladih je bilo ponuđeno nekom od droga 73.7% 73.7%
 • od tog procenta 69.5% su mladi u regionu 69.5% 69.5%
 • a 88.2% su mladi u inostranstvu 88.2% 88.2%
 • 50.7% mladih je probalo drogu 50.7% 50.7%
 • od tog procenta 47.5% su mladi u regionu 47.5% 47.5%
 • a 61.8% su mladi u inostranstvu 61.8% 61.8%
 • 52% mladih zna gde i od koga se može nabaviti droga 52% 52%
 • od tog procenta 48.3% su mladi u regionu 48.3% 48.3%
 • a 64.7% su mladi u inostranstvu 64.7% 64.7%
 • 52% mladih gaji predrasudu da postoje teške i lake droge 52% 52%
 • od tog procenta 48.3% su mladi u regionu 48.3% 48.3%
 • a 64.7% su mladi u inostranstvu 64.7% 64.7%
 • 75% mladih gaji predrasudu da se droga može uzimati povremeno i pod kontrolom 75% 75%
 • od tog procenta 72% su mladi u regionu 72% 72%
 • a 85.3% su mladi u inostranstvu 85.3% 85.3%
 • 69.1% mladih gaji predrasudu da je narkomanija neizlečiva bolest 69.1% 69.1%
 • od tog procenta 66.1% su mladi u regionu 66.1% 66.1%
 • a 79.4% su mladi u inostranstvu 79.4% 79.4%
 • 53.3% mladih gaji predrasudu da je za rešenje narkomanije dovoljna čvrsta volja i prestanak unošenja droga 53.3% 53.3%
 • od tog procenta 50% su mladi u regionu 50% 50%
 • a 64.7% su mladi u inostranstvu 64.7% 64.7%

Izvori informisanja mladih u regionu o problemu narkomanije

%

porodica

%

škola

%

mediji

%

internet

%

prijatelji

%

ne informiše se

Izvori informisanja mladih u inostranstvu o problemu narkomanije

%

škola

%

porodica

%

mediji

%

prijatelji

%

internet

%

ne informiše se

Ko može najviše da utiče na smanjenje zloupotrebe droga – odgovori mladih iz regiona

%

škola

%

mediji

%

prijatelji

%

niko

%

pojedinac

%

zdravstvo

%

država

%

porodica