Bolnica Vita Novi Sad

Upoznajte direktora bolnice Vita – Milana Vlaisavljevića i saznajte puno zanimljivih informacija o lečenju narkomanije, alkoholizma,...

Zavisnost od igrica i interneta

“Navučeni” na igrice traže spas Psihijatri upozoravaju da je kod zavisnosti od igrica najopasnije to što ove osobe mogu godinama da budu nesvesne da imaju problem. U međuvremenu zapostave obaveze, ne viđaju prijatelje i gube dodir sa realnošću. Sve više...

Internet zavisnost – razlog za zabrinutost ili ne?

Oblast komunikacija znatno je promenjena pojavom interneta i uprkos njegovim brojnim mogućnostima i prednostima koje su u skladu sa potrebama savremenog čoveka, mnogi stručnjaci razmišljaju i u kontekstu mogućih negativnih pojava koje je on sa sobom doneo, kao i...

Patološko kockanje

Patološko kockanje spada u kategoriju tzv. nehemijskih oblika zavisnosti i podrazumeva stanje u kojem osoba ne može da kontroliše svoje impulse, ne može da se odupre želji, žudnji za kockanjem i pored značajnih zdravstvenih, porodičnih, profesionalnih i socijalnih...

Kockarsko ponašanje

Svega 1% populacije spada u kategoriju tzv. patoloških kockara, ali oni koji su se sa tim susreli svakako znaju da je patološko kockanje ozbiljna bolest zavisnosti. Osim samog kockanja kao radnje i posledica koje ono povlači za sobom, postoji nešto što opisujemo kao...