U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti „Vita“ iz Novog Sada 3. juna 2016. održan je međunarodni stručni sastanak zdravstvenih radnika o patološkom kockanju i alkoholizmu.

Na skupu, koji je akreditovao Zdravstveni savet Srbije, bilo je tridesetak lekara i zdravstvenih radnika iz Srbije, a predavači su bili naš poznati alkoholog dr Petar Nastasić i vodeći hrvatski stručnjak za patološko kockanje dr Zoran Zoričić.

Kako su ocenili stručnjaci, alkoholizam i patološko kockanje u Srbiji i Hrvatskoj imaju sličan razvoj, pojavne oblike i statističke parametre, ali je Hrvatska korak dalje odmakla u institucionalizovanom lečenju.

Nacrt nacionalne Stretegija za borbu protiv alkoholizma, koja se naslanja na Akcioni plan EU 2012-2020. je završen i sada počinje javna diskusija. Ova strategija podrazumeva pre svega unapređenje zdravstvene službe, koja treba da se redefiniše i istovremeno da se oformi veći broj vanbolničkih institucija – službe, dnevne bolnice i klubovi. U najvećem riziku su mladi od 16. do 22. godine, ta populacija je inkubator za nastanak alkoholizma. Statistika je tu porazna. Istraživanja pokazuju da čak 90 odsto mladih do 16. godine starosti probalo alkohol, 40 odsto njih se opijalo, a značajan postotak se napilo više puta za godinu dana. Strategija obuhvata niz sistemskih mera, a jedna od njih je izrada vodiča i smernica za rano otkrivanje i lečenje zavisnosti od alkohola – rekao je dr Petar Nastasić

Dr Petar Nastasić je predsednik Republičke komisije za prevenciju zloupotrebe alkohola i alkoholizma, vodeći alkoholog u zemlji, profesor Grupne terapije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i predsednik Sekcije za bolesti zavisnosti Lekarskog društva Srbije.

U Srbiji još nije urađeno sveobuhvatno istraživanje o zavisnosti od kocke, a u Hrvatskoj su dosad urađena tri.

Ne znam kako je u Srbiji, ali pretpostavljam da je slično kao u Hrvatskoj, pošto imamo gotovo identičan proces tranzicije. Do pre 20 godina patološko kockanje gotovo da nije postojalo ili je bilo na marginama, ali sada je sve više zastupljeno. Stanovništvo razvijenih zemalja se više kocka, ali su kod nas maloletnici zastupljeniji. Iza svega stoji država, koja je u tome videla značajan izvor prihoda. Ali političari nisu bili svesni druge strane medalje – porodičnih priča, dugova i razvoda. Jer kockar uništi dve generacije pre sebe i dve generacije iza sebe. Država još uvek nije osvestila taj problem i o tome je progovorio samo mali broj stručnjaka, a problem je uočen tak kada je jedan kockar koji je bio u dugovima ubio dvojicu radnika obezbeđanja kockarnice. U Hrvatskoj gotovo jednu trećinu razbojništava počine kockari, a tu je i crna brojka suicida. Procenjuje se da bar 40 odsto kockara razmišlja o suicidu ili ga i počini. Mi smo predložili platformu za borbu protiv ove bolesti zavisnosti, ali su institucije trome – rekao je dr Zoričić

Dr Zoran Zoričić je psihijatar na Klinici za psihijatriju KB „Sestre Milosrdnice“ u Zagrebu, predsednik Hrvatskog alkohološkog društva i vodeći stručnjak za bolesti zavisnosti u Hrvatskoj. Idejni je tvorac lečenja kockara na način kako se leče i ostali zavisnici. Osnovao je mrežu klubova za lečenje poremećaja kockanja koji je uzeo veliki mah u Hrvatskoj.

U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti „Vita“ iz Novog Sada 3. juna 2016. održan je međunarodni stručni sastanak zdravstvenih radnika o patološkom kockanju i alkoholizmu.
Na skupu, koji je akreditovao Zdravstveni savet Srbije, bilo je tridesetak lekara i zdravstvenih radnika iz Srbije, a predavači su bili naš poznati alkoholog dr Petar Nastasić i vodeći hrvatski stručnjak za patološko kockanje dr Zoran Zoričić.