Više od 40 odsto mlađih od 16 godina u Srbiji se jednom ili više puta napilo, čak 90 odsto njih je probalo alkohol, a svaki peti se opija često tokom godine, pokazuju rezultati istraživanja koji su izneti na međunarodnom sastanku zdravstvenih radnika o patološkom kockanju i alkoholizmu u Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti „Vita“ 3. juna 2016.

  • Više od 40 % mlađih od 16 godina u Srbiji se jednom ili više puta napilo 40% 40%
  • Čak 90 % mlađih od 16 godina u Srbiji je probalo alkohol 90% 90%

Kako je objasnio jedan od predavača, poznati alkoholog dr Petar Nastasić, mladi od 16 do 22 godine predstavljaju „najveći inkubator” za alkoholizam.

Srbija do sada nije imala nikakvu strategiju za borbu protiv zloupotrebe alkohola i alkoholizma. Mi smo završili Nacrt nacionalne strategije za borbu protiv alkoholizma, koja se naslanja na Akcioni plan Evropske unije od 2012. do 2020. godine. Strategija pre svega podrazumeva unapređenje zdravstvene službe koja treba da se redefiniše i istovremeno da se oformi veći broj vanbolničkih institucija. Strategija obuhvata niz sistemskih mera, a jedna od njih je izrada vodiča i smernica za rano otkrivanje i lečenje zavisnosti od alkohola – naglašava dr Nastasić

Patološko kockanje

Istovremeno, u Srbiji nije urađeno nijedno ozbiljnije istraživanje vezano za patološko kockanje, a lečenje ove bolesti zavisnosti je prepušteno pojedincima.

Do pre 20 godina patološko kockanje gotovo da nije postojalo ili je bilo na marginama, ali sada je sve više zastupljeno. Stanovništvo razvijenih zemalja se više kocka, ali su kod nas maloletnici zastupljeniji. Iza svega stoji država, koja je u tome videla značajan izvor prihoda. Ali, političari nisu bili svesni druge strane medalje, porodičnih priča, dugova i razvoda. Kockar uništi dve generacije pre sebe i dve generacije iza sebe – naglašava vodeći hrvatski stručnjak za patološko kockanje dr Zoran Zoričić

 

Problem je uočen tek kada je jedan kockar koji je bio u dugovima ubio dvojicu radnika obezbeđenja kockarnice. Procenjuje se da bar 40 odsto kockara razmišlja o suicidu ili ga i počini – kaže vodeći hrvatski stručnjak za patološko kockanje dr Zoran Zoričić