Adresa

Aleksandra Tišme 7
Novi Sad

Radno vreme

Radni dani: 08-20 h
Vikend: 09-15 h

Zavisnost je izlečiva bolest

Mi vam možemo pomoći

Bolnica „Vita“ je privatna zdravstvena ustanova specijalizovana za lečenje svih oblika bolesti zavisnosti i drugih psihijatrijskih poremećaja. Tretiramo depresiju, anksioznost, OKP, poremećaje raspoloženja, akutne stresne situacije, panični poremećaj. Posebno ističemo efikasne terapijske programe namenjene lečenju narkomanije, alkoholizma, patološkog kockanja, zavisnosti od interneta i odvikavanju od pušenja. Bolnica Vita je od oktobra 2011. smeštena u novom, sopstvenom objektu. 

Bolnica  se nalazi u mirnom kraju grada, u neposrednoj blizini pešačke zone centra Novog Sada.  Objekat je savremeno opremljen i pruža mogućnost prijatnog i komfornog boravka našim pacijentima i korisnicima usluga. 
Bolnica pruža punu diskreciju i zaštitu intime pacijenta. Dovoljno je da nas pozovete i zakažete lekarski pregled.

Brojne su predrasude vezane za bolest zavisnosti, od toga da to i nije bolest nego nečiji izbor, da lečenje nije ni potrebna, nego “prevaspitanje” i izolacija, do toga da je neizlečiva bolest. I jedno i drugo mišljenje je pogrešno i štetno. Lečenje jeste dugotrajan i zahtevan proces ali je pozitivan ishod izvestan ukoliko se pacijent i porodica pridržavaju strogih pravila i principa lečenja.

Lečenje narkomanije

Problem narkomanije je veoma kompleksan. U suštini radi se o teškoj hroničnoj bolesti mozga koja zahteva stručnu medicinsku pomoć.

Odvikavanje od pušenja

Šteta koju pušenje nanosi ljudskom telu je višestruka. Ono utiče na čovekovo zdravlje u celini, a odgovorno je za nastanak velikog broja oboljenja.

Promene u ponašanju kod adolescenata

Krajnji cilj u radu sa adolescentima sa poremećajima u ponašanju je unapređenje samokontrole i kvaliteta života u svim domenima.

Zavisnost od kocke

Kockanje samo po sebi nije društveni poremećaj, nego to postaje onda kada prestane da bude igra i nametne se kao stalni obrazac ponašanja ljudi.

Lečenje alkoholizma

Alkoholizam je najrasprostranjenija bolest zavisnosti (10-15 % odrasle populacije) i u značajnoj meri utiče na povećanu smrtnost stanovništva.

Depresija, anksioznost i psihijatrijski poremećaji

Depresija je bolest raspoloženja koja zahvata i telo i misli. Strepnja i različiti strahovi znak su anksioznih poremećaja.

Zavisnost od interneta

U poslednjih deceniju-dve broj zavisnika od interneta je u porastu. Procenjuje se da svaki 8. korisnik interneta ima neke od znakova zavisnosti od interneta.

Zavisnost od lekova

Poslednjih godina zavisnost od lekova postaje sve učestaliji problem. Najčešće počinje kao vid upotrebe u svrhe lečenja, prerasta u zloupotrebu, a potom i u zavisnost.

Lečenje narkomanije

Problem narkomanije je veoma kompleksan. U suštini radi se o teškoj hroničnoj bolesti mozga koja zahteva stručnu medicinsku pomoć.

Odvikavanje od pušenja

Šteta koju pušenje nanosi ljudskom telu je višestruka. Ono utiče na čovekovo zdravlje u celini, a odgovorno je za nastanak velikog broja oboljenja.

Promene u ponašanju kod adolescenata

Krajnji cilj u radu sa adolescentima sa poremećajima u ponašanju je unapređenje samokontrole i kvaliteta života u svim domenima.

Zavisnost od kocke

Kockanje samo po sebi nije društveni poremećaj, nego to postaje onda kada prestane da bude igra i nametne se kao stalni obrazac ponašanja ljudi.

Lečenje alkoholizma

Alkoholizam je najrasprostranjenija bolest zavisnosti (10-15 % odrasle populacije) i u značajnoj meri utiče na povećanu smrtnost stanovništva.

Depresija, anksioznost i psihijatrijski poremećaji

Depresija je bolest raspoloženja koja zahvata i telo i misli. Strepnja i različiti strahovi znak su anksioznih poremećaja.

Zavisnost od interneta

U poslednjih deceniju-dve broj zavisnika od interneta je u porastu. Procenjuje se da svaki 8. korisnik interneta ima neke od znakova zavisnosti od interneta. Lečenje obuhvata individualnu i porodičnu psihoterapiju i zasniva se na primeni najsavremenijih tehnika i metoda sistemske porodične i kognitivno bihejvioralne terapije. 

Istraživanja bolnice Vita

U susret Međunarodnom danu borbe protiv zloupotrebe droga 26.juna Specijalna bolnica „Vita“, tradicionalno već sedmi put, sprovela je istraživanje o rizičnim oblicima ponašanja mladih. Od mladih koji su došli u direktan kontakt sa drogom, čak oko 90% njih je taj kontakt imalo sa marihuanom ili nekom drogom iz grupe stimulansa (kokain, amfetamin, ekstazi). Po učestalosti konzumiranja dominira marihuana što se poklapa i sa rezultatima jednog od prethodnih istraživanja bolnica Vita na uzorku mladih starosto od 15 do 18 godina. Međutim, rezultati ovog istraživanja ukazuju na promenu u poziciji učestalosti i zastupljenosti konzumiranja nekih drugih droga. Tako primećujemo trend češće zloupotrebe kokaina…

PROČITAJTE VIŠE

%

Mladih, uzrasta 15 do 30 godina, je probalo drogu

%

mladih poznaje nekog ko je konzumirao drogu

%

Mladih je bilo ponuđeno drogom

Novosti, informacije, istraživanja…

Vita magazin

Pročitajte najnovije informacije o lečenju narkomanije, alkoholizma, patološkog kockanja i zavisnosti od interneta. Pogledajte, pročitajte i analizirajte istraživanja Bolnice Vita.

Profil zavisnika od droga u bolnici Vita tokom pandemije

(istraživanje bolnice Vita iz 2021. godine) Prosečna osoba zavisna od droga, koja se tokom godinu dana trajanja pandemije javila na lečenje u bolnicu Vita je muškarac, star 34 godine, sa završenom srednjom školom, zaposlen i neoženjen. Iza sebe u proseku ima bar jedan...

Neurobiologija – kako droge deluju na mozak

Droge deluju vrlo različito, ponekad čak suprotno. Neke droge u manjim dozama deluju na jedan način, a u većim na potpuno suprotan. Zatim, droge deluju na različite delove mozga u isto vreme. Zato što se kod zavisnosti radi o hroničnoj (dugotrajnoj) intoksikaciji...

Pronađite nas

Gde se nalazimo

Bolnica Vita je od oktobra 2011. smeštena u novom objektu koji se nalazi u mirnom kraju Novoga Sada, u ulici Aleksandra Tišme broj 7.

Kontakt

Pišite, pozovite, dođite

Adresa

Aleksandra Tišme 7
21000 Novi Sad

Radno vreme

Radni dani: 08-20 h
Vikend: 09-15 h

Pratite nas na društvenim mrežama

Bolnica Vita

Centar Vita

3 + 10 =