+381 (0)21 63 39 812

Programi lečenja se kreiraju i prilagođavaju aktuelnom statusu i potrebama konkretnog pacijenta, pri čemu se vodi računa da se isprate sve zakonitosti i faze oporavka od bolesti zavisnosti.

Preporučeni programi lečenja:

ODVIKAVANJE OD PUŠENJA

Faza I lečenja - Petodnevni intezivan program odvikavanja od pušenja u ambulantnim uslovima. Ovaj deo terapije podrazumeva dolazak pacijenta svakodnevno u bolnicu (ponedeljak-petak, jedan sat dnevno) sa ciljem započinjanja apstinencije od pušenja, rešavanja apstinencijalnih tegoba, edukacije pacijenta i održavanja njegovog stabilnog stanja, kao i osnaživanja pacijenta za učvršćivanje neophodnih promena u svakodnevnom funkcionisanju.

alternativa:
Bolnicki terapijski program - za određeni broj pacijenata zbog nedostaka lične kontrole ili zbog udaljenosti mesta stanovanja od bolnice za preporuku je da se prethodni terapijski program započne u stacionarnim uslovima, pa nastavi sa individualnom terapijom.

Faza II lečenja - produžena individualna terapija

Trajanje ove faze lecenja zavisi od postignutih rezultata, i postoje značajne individualne razlike. „Uslovni“ vremenski okvir je 6 meseci.

Ovaj deo terapije podrazumeva dolazak na individualne terapijske razgovore 1 put nedeljno(posle određenog vremena 1 put u 2 nedelje, pa 1 put u mesec dana,…), sa ciljem stabilizacije nastalih promena i rešavanja preostalih posledica.