+381 (0)21 63 39 812

Uticaj zavisnosti na porodicu

U porodicama gde postoji zavisnost značajno je narušeno i porodično funkcionisanje. Iako je česta zabluda da su zavisnici samci i usamljenici, većina njih ipak živi u porodičnom okruženju ili se pak redovno viđa sa porodicom, te je uticaj zavisnosti i na ostale članove neminovan.

Zavisnost u porodici predstavlja konstantan stres, što samo po sebi nije prirodno i podsticajno okruženje. Porodica u početku negira postojanje zavisnosti i problema vezanih za zavisnost, da bi zatim došlo do osetnijih poremećaja u različitim aspektima porodičnog života. U porodicama gde je jedan član zavisnik, ostali se prilagođavaju njemu i samoj situaciji i upravo tako održavaju patološku ravnotežu u porodici. Porodica se navikava na dato stanje i na neki način ,,hrani“ zavisnost. Poremećen je svakodnevni život, pravila, uloge, komunikacija, ponašanje, porodične rutine i običaji, poput nedeljnih kupovina, ciklusa spavanja i budnosti, obedovanja, proslava rođendana i godišnjica, godišnjih odmora i sl. Neretko se dešava da deca preuzimaju uloge roditelja, da žena, odnosno majka preuzima ulogu muža i oca, da je otac koji je zavisnik izopšten iz porodičnih dogovaranja.

Takođe, većina članova porodice je spremna da laže kako bi pokrili zavisnika. Oni takođe koriste svoj ugled, položaj i veze kako bi zaštitili člana porodice koji je u problemu. Nisu retki ni navodi da se porodica oseća kao da ih komšije i prijatelji gledaju kao niže od sebe, ali i da zavisnost negativno utiče i na individualni razvoj drugih članova porodice.

Kategorija