+381 (0)21 63 39 812

Adolescencija kao rizičan period

Adolescencija je vrlo često period kada se počinje sa eksperimentisanjem sa psihoaktivnim supstancama. Karakteristično za taj period života i odrastanja jeste to što su adolescenti i dalje donekle deca, ali u telu odraslog čoveka. Upravo taj raskorak između procesa hormonskih promena koje su ih učinile na oko odraslim i procesa psihičkog sazrevanja, koji se odvija sporije, je ono što stvara ,,rupu“ i pogodno tle za ispoljavanje različitih neželjenih ponašanja.

Osim što u tom periodu sama porodica mora da redefiniše svoje odnose, pravila i uloge  i da dopusti više slobode za dete adolescenta, adolescent isto tako ima potrebu za pažnjom, zaštitom i saosećanjem, pa tako nedostatak tih elemenata može voditi do uključivanja u grupe vršnjaka čije ponašanje nije reprezentativno, do prekomernog korišćenja interneta i društvenih mreža, ali i do zloupotrebe droga i alkohola. Na sličan način i nedostatak roditeljske kontrole i podrške, loša komunikacija u porodici i česti konflikti mogu predstavljati značajan faktor rizika u periodu adolescencije.

Ono što adolescent dobija iz porodice, a što može delovati preventivno po pitanju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, jeste visoka povezanost na relaciji adolescent-roditelji, dobar odnos među članovima porodice, jasna zaduženja, negovanje zdravih životnih stilova, jasna i dvosmerna komunikacija, podrška, poverenje, porodična toplina.

Kategorija