+381 (0)21 63 39 812

Kokainska zavisnost

Kokain je droga koja spada u grupu stimulansa centralnog nervnog sistema. Kokain svoje dejstvo ispoljava tako što utiče na dopamin u mozgu, tačnije povećava njegovu koncentraciju. Kako je dopamin prirodna supstanca koja je ,,glavna i odgovorna“ za osećaj zadovoljstva i emocije, njegova prekomerna koncentracija u mozgu deluje izuzetno stimulativno, ali i oštećuje deo mozga poznat kao centar za zadovoljstvo.

S druge strane, po prestanku dejstva kokaina, javljaju se svi oni simptomi koji su suprotni simptomima koji se javljaju u toku samog dejstva: pospanost, tremor, depresivno raspoloženje, pojačan apetit, halucinacije i paranoidna stanja vrlo neprijatnog karaktera. Takođe je od izuzetnog značaja napomenuti da dugotrajna konzumacija ove droge dovodi do iscrpljivanja depoa dopamina i samim tim posledično i do pojave depresije. Količine dopamina se u mozgu mogu delimično obnoviti uz apstinenciju, ali se neće vratiti na stanje kao pre uzimanja supstance. Osim depresije koja je sama po sebi neprijatno stanje i medicinska bolest koja zahteva ozbiljan pristup, mogu se javiti i psihotične reakcije sa mogućnošću prelaska u hronično stanje, odnosno psihozu. Takođe, smrtnost među osobama koje konzumiraju kokain je 10 puta veća nego među opštom popuacijom, što dovoljno govori o štetnosti ove droge.

Kokain je droga koja dovodi do izuzetno jake psihičke zavisnosti, te sama detoksikacija, kao jedan deo lečenja, nije dovoljna za dugoročne efekte, već je potrebno u sklopu produženog tretmana raditi na redefinisanju osećaja za prirodna zadovoljstva, vraćanju u uobičajene životne tokove, rešavanju problema uzrokovanih zavisnošću, kao i relacijama sa najbližima koje nesumnjivo trpe zbog ove bolesti.

Kategorija