+381 (0)21 63 39 812

Rezilijentnost

Rezilijentnost

Rezilijentnost je pojam za koji ne postoji tačan prevod u našem jeziku, već se odomaćio engleski izraz. Negde najtačniji prevod bi mogao biti otpornost ili žilavost, s tim što značenje nije nikako jednodimenzionalno.

LSD

LSD

LSD je halucinogena droga sintetički proizvedena u laboratoriji, prvenstveno za eksperimentalne namene, ali je njena zloupotreba vrlo brzo počela. Jako mala količina je potrebna za postizanje efekata, što dodatno komplikuje situaciju zbog potencijalno lakog predoziranja.

Alkoholna ludila

Alkoholna ludila

 

To su najteže psihičke posledice alkoholizma, gde osoba ulazi u stanje psihoze provocirano alkoholom, što zahteva hospitalizaciju i adekvatan tretman.

1. Patološko napito stanje

Amotivacioni sindrom

Amotivacioni sindrom

 

Dugotrajno i prekomerno konzumiranje marihuane može dovesti do psihofizičkog stanja poznatog kao amotivacioni sindrom. To je poremećaj okarakterisan kao skup određenih stanja, znakova i simptoma, a koji i te kako utiču na kvalitet života.

U okviru amotivacionog sindroma javljaju se:

Ecstasy

Ecstasy

Danas sve popularnija droga među mladima, naročito na žurkama i koncertima, lako je dostupna, ali i izuzetno opasna.

Popularna je kako zbog svojih efekata, tako i zbog simpatičnog izgleda u vidu raznobojnih tableta sa utisnutim različitim simbolima, koji bi navodno trebalo da opisuju dejstvo pojedinačne tablete. Ova informacija je od izuzetnog značaja pre svega za roditelje, jer iako deluje bezazleno i na prvu loptu ne privlači pažnju, zapravo je u pitanju ni malo naivna supstanca.

Uticaj zavisnosti na porodicu

Uticaj zavisnosti na porodicu

U porodicama gde postoji zavisnost značajno je narušeno i porodično funkcionisanje. Iako je česta zabluda da su zavisnici samci i usamljenici, većina njih ipak živi u porodičnom okruženju ili se pak redovno viđa sa porodicom, te je uticaj zavisnosti i na ostale članove neminovan.

Adolescencija kao rizičan period

Adolescencija kao rizičan period

Adolescencija je vrlo često period kada se počinje sa eksperimentisanjem sa psihoaktivnim supstancama. Karakteristično za taj period života i odrastanja jeste to što su adolescenti i dalje donekle deca, ali u telu odraslog čoveka. Upravo taj raskorak između procesa hormonskih promena koje su ih učinile na oko odraslim i procesa psihičkog sazrevanja, koji se odvija sporije, je ono što stvara ,,rupu“ i pogodno tle za ispoljavanje različitih neželjenih ponašanja.

Kockarsko ponašanje

Kockarsko ponašanje

Svega 1% populacije spada u kategoriju tzv. patoloških kockara, ali oni koji su se sa tim susreli svakako znaju da je patološko kockanje ozbiljna bolest zavisnosti.

Subscribe to Blog